Close

Не зарегистрированы? Начало работы.

lock and key

Войти

Account Login

Забыли пароль?

Яким чином визначається початок місяця та його завершення

Передається від Абдулли ібн Умара, хай буде задоволений Аллаг ними обома, що посланець Аллага, мир йому та благословення Аллага, згадав Рамадан і сказав: «Не постуйте доти, доки не побачите новий місяць, і не переривайте посту, доки не побачите його. Якщо він буде прихований від вас, то відраховуйте його». (Аль-Бухарі, Муслім).

Подробнее...

Чи можна перекладати Коран на іншу мову?

Чи можна перекладати Коран на іншу мову? Питання щодо перекладу Корану на інші мови світу дуже цікаве і вимагає невеликого аналізу, оскільки можна в цьому питанні знайти критиків перекладів і, навпаки, тих, хто виступає за переклади Корану на інші мови. По-перше, потрібно розуміти, що Коран є одкровенням Всевишнього Бога своїм творінням і є одкровенням як […]

Подробнее...

Намаз – великий стовп Ісламу

(Важливість та обов’язковість його дотримання, спрощене описання омовіння та намазу) Дорогі брати та сестри, які відвідують Заповідний Дім Аллага! Найвеличнішим стовпом Ісламу після свідоцтва віри (шагади) є намаз. Намаз – це поклоніння Аллагу шляхом промовляння певних слів та виконання певних дій. Починається намаз з промовляння слів «Аллагу Акбар» (Аллаг Великий), а закінчується промовлянням слів привітання […]

Подробнее...

Аманат має бути збережений!

Безмежно дякуємо Аллагу, звеличуємо Його та прославляємо. Він – Той, хто запропонував небесам, землі та горам взяти на себе ношу довіреної відповідальності, але вони відмовились, а людина погодилась, — воістину, людина була несправедливою та темною[1]. Аллаг дарував людям розум та відправив до них посланців, що було наслідком тієї величезної відповідальності, яку людина взяла на себе. […]

Подробнее...

Поклоніння по Ісламу

Що таке поклоніння по Ісламу? Не треба помилятися, думаючи, що поклоніння – це лише здійснення поклону. Ні! Сенс цього терміну набагато ширший. Поклоніння по Ісламу – це повноцінне служіння Богу, коли людина відчуває себе творінням перед Творцем та служителем перед Тим, Хто заслуговує поклоніння. Таке всеохоплююче служіння Богу припускає те, що людина обирає для свого […]

Подробнее...

Основи Ісламу та його джерела. Пророча Сунна

Друге джерело Ісламу – це Сунна. Всевишній Господь послав Коран Своєму Пророку, а разом з Кораном Пророку була відкрита Сунна, сенс якої – пояснювати та коментувати Священне Писання. Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Мені був дарований Коран, а також інше, подібне йому»[1]. Сунна пояснює стисло викладені моменти в Корані, конкретизує узагальнене, виділяє окреме. […]

Подробнее...

Визначення Сунни

Слово «сунна» серед вчених має кілька різних термінологічних значень. Причиною цього є відмінність цілей в предметі дослідження. Нижче ми наведемо визначення мухаддісів (вчених, які займаються наукою про хадіси і передають хадіси, добре розбираються в них, знаючи багато їхніх версій та маючи знання про їхніх передавачів), вчених з основ фікгу та знавців фікгу (шаріатського правознавства).

Подробнее...

Права тварин в Ісламі

Хвала Аллагу, Господу світів. Мир та благословення нашому пророку Мухаммаду, а також його родині та всім його сподвижникам. Коли ми читаємо священний Коран, часто знаходимо в ньому згадування про тварин. В священному Одкровенні про них говориться в різних контекстах: в одних аятах Всевишній нагадує нам про  чудеса та красоту своїх творінь, в інших – про […]

Подробнее...

Положення стосовно посту та загальні нагадування тим, хто постує

Хвала Аллагу, який зробив в зміні дня та ночі приклад для людей, що мають розум! Я складаю Йому хвалу та подяку за Його численні блага. Немає божества, гідного поклоніння, окрім Нього, Могутнього, Прощаючого. Своєю Мудрістю Він зробив цей світ скороминущим і наказав готувати багаж для Постійної Обителі. Благословення та вітання найкращому з пророків та посланців, […]

Подробнее...

Цілі посту

Як відомо, будь-яке веління Всевишнього Аллага має свої визначені цілі. Священний Коран розтлумачив мудрість багатьох видів поклоніння, переважно – основних стовпів Ісламу. Розуміння цих цілей та значимості має велику важливість, особливо при виконанні поклоніння, адже з таким розумінням людина може дізнатися, наскільки якісно вона виконує те або інше веління Аллага. Так, наприклад, з приводу намазу […]

Подробнее...