Close

Не зарегистрированы? Начало работы.

lock and key

Войти

Account Login

Забыли пароль?

Страх перед Аллагом

Хвала Аллагу, який надає притулок тим, хто боїться Його, і дає спасіння тим, хто є богобоязливим! Благословення та вітання кращому з пророків і посланців – нашому пророку Мухаммаду, його родині та всім його сподвижникам! Деякі з людей повністю поринають в оманливі надії. В результаті цього більшість з них почала недбало ставитися до покори Аллагу і […]

Подробнее...

Поклоніння Одному Аллагу

Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного! Хвала Аллагу, Якого ми звеличуємо, молимо про допомогу та прощення, Якому приносимо каяття і до Якого звертаємось від зла наших душ та наших поганих справ! Кого Аллаг поведе прямим шляхом, того ніхто не введе в оману, а кого Аллаг введе в оману, того ніхто не наставить на прямий шлях. Свідчу, що […]

Подробнее...

Єдинобожжя (Таухід)

Словом «єдинобожжя» належить позначати такий шаріатський термін як «Таухід».   Мовне значення слова «Таухід». Це слово походить від кореня «У[1]+Х+Д» (و+ح+د) і утворюється від дієслова «УаХхаДа» (وَحَّدَ), що значить «робити щось одним», «усамітнювати», «уніфікувати», «об’єднувати». Відповідно, слово «таУХіД» (تَوْحِيدٌ) означає «роблення чогось одним», «усамітнення чогось», «уніфікація», «об’єднання».  Це зміст лексичний, що ж стосується змісту слова […]

Подробнее...

Третій ступінь релігії – Іхсан.

Це виконання поклоніння Аллагу, наче ти його бачиш. А якщо не можеш поклонятися так, наче бачиш Аллага, то поклоняєшся, знаючи, що Аллаг бачить тебе та спостерігає за тобою. Таким чином, людина щиро поклоняється Богу, від усього серця, з усією душею, відчуваючи Його близькість, наче бачить Його перед собою. Безперечно, серце такої людини сповнене богобоязливості та […]

Подробнее...

Віра (Іман) – стислий опис стовпів віри.

Віра базується на шести стовпах: віра в Аллага, в ангелів, в Писання, в посланців, в Судний День та в приречення з його добром та злом. Перший стовп – віра в Аллага. Цей стовп включає в себе віру в панування Аллага (тобто переконаність в тому, що Аллаг є Господом, Творцем, Володарем, Розпорядником у всіх справах), віру […]

Подробнее...

Богобоязливість

Хвала Алалгу, єдиному власнику неперевершеної величі, незламної могутності та вічної слави. Хвала Аллагу, який веде справи всесвіту так, як побажає, зі своєї мудрості, і так, як належить Його досконалості. Свідчимо, що немає божества, гідного поклоніння, окрім одного лише Аллага, немає у нього співучасників у владі, ніхто не ділить з ним Його виключне право на поклоніння, […]

Подробнее...

Стовпи Ісламу та їхнє стисле пояснення

Стовпи Ісламу – це фундамент, на якому побудована наша релігія. Іслам має п’ять стовпів: Свідоцтво, що немає божества, гідного поклоніння, окрім Аллага, і що Мухаммад посланець Аллага. Дотримання намазу (молитви). Виплата закяту (обов’язкової пожертви) Піст в місяці Рамадан. Здійснення хаджу (паломництва) до Заповідного Дому Аллага. Роз’яснення основ Ісламу. Свідоцтво, що немає божества, гідного поклоніння, окрім […]

Подробнее...

Любов до Аллага

                 (Єдинобожжя та щирість) Найлегше, що може зробити людина – це стверджувати, що вона любить Аллага, проте ви можете побачити, що дії та поведінка деяких людей часом геть протилежні їхнім твердженням. Найголовніша ознака, яка вказує на правдивість любові до Аллага, — це дотримання чистого, нічим незаплямованого Єдинобожжя. Заклик […]

Подробнее...

Віра

Словом «віра» в україномовній ісламській літературі позначають таке поняття як «Іман». Роз’яснення сенсу цього слова та його термінологічне значення в Шаріаті важливо, оскільки це слово різними людьми розуміється по-різному. Християни розуміють його по-своєму, атеїсти по-своєму, сектанти по-своєму. На жаль, деякі мусульмани також не можуть правильно сформулювати для себе поняття Іману (Віри). В принципі, не завжди […]

Подробнее...

Існування та Єдиносутність Аллага

  Іменем Аллага Милостивого та Милосердного Хвала всемогутньому Аллагу та мир і благословення Пророку Його Віра в існування та єдиносутність Аллага була і лишається основою Ісламу – релігії, переданої Аллагом через пророків Його та посланців. Як же Коран, остання книга Аллага,  доводить та підтверджує факт існування та єдиносутності Аллага? Це і є темою статті. За […]

Подробнее...