Close

Не зарегистрированы? Начало работы.

lock and key

Войти

Account Login

Забыли пароль?

Яким чином визначається початок місяця та його завершення

bidaya_ramadhan_ukr

Передається від Абдулли ібн Умара, хай буде задоволений Аллаг ними обома, що посланець Аллага, мир йому та благословення Аллага, згадав Рамадан і сказав: «Не постуйте доти, доки не побачите новий місяць, і не переривайте посту, доки не побачите його. Якщо він буде прихований від вас, то відраховуйте його». (Аль-Бухарі, Муслім).

У версії аль-Бухарі:

«Коли побачите його (новий місяць), то постуйте, а також коли побачите його, припиняйте піст. Якщо він буде прихований від вас, то відраховуйте його!» [1]

«… відраховуйте його» — означає, визначайте його величину відповідно до найбільшої кількості днів в місяці, що в місячному календарі складає тридцять днів. Це означає, що місяць треба довести до тридцяти днів. Це одностайна думка всіх вчених, як саляфів, так і більш пізніх богословів[2]. На це вказують наступні версії хадісів:

«… А якщо він буде прихований від вас, то відраховуйте тридцять днів».

В іншій версії:

«… доводьте до повного числа». Всі наведені версії містяться в «Сахіх Муслім»[3].

В іншому хадісі передається від Абу Хурайри, що посланець Аллага, мир йому та благословення Аллага, сказав:

«Коли побачите новий місяць, постуйте, коли побачите його знову, припиняйте піст. Якщо ж він буде прихований від вас, то тримайте піст протягом тридцяти». В іншій версії цього хадіса говориться:

«… Постуйте, коли ви бачите його (новий місяць) і припиняйте, коли знову його побачите, якщо ж він буде прихований від вас, то доводьте число Шаабану до тридцяти»[4].

Абдулла ібн Умар, хай буде задоволений ним Аллаг, сказав:

«Всі люди намагалися розгледіти новий місяць, і я повідомив посланцю Аллага, мир йому та благословення Аллага, що я побачив його, тоді він почав піст і наказав постувати разом з ним» (Хадіс передали Абу Дауд, ібн Хіббан та Аль-Хакім визнали його достовірним)[5].

Користь та закони, що випливають з даних хадісів:

 1. Початок посту в Рамадані визначається баченням нового місяця на небі. Якщо ж хмарно, пил чи дим, або щось подібне заважає безпосередньому спостереженню місяця, то необхідно довести Шаабан до тридцяти днів, після чого починається Рамадан.
 2. Людина не повинна постувати в останній день Шаабана, так би мовити «про всяк випадок», навіть якщо вона не бачить місяця через кліматичні умови, пил, тощо. Це є храмом, тому що пророк сказав: «Не постуйте доти, доки не побачите новий місяць».
 3. Якщо ж місяць видно, то ніякі прогнози астрологів не беруться до уваги.
 4. Визначення початку та кінця Рамадану шляхом спостереження за положенням місяця каже нам про легкість, яка закладена в ісламському шаріаті. Адже такий метод простий і не потребує особливого вивчення якихось наук. Таким методом початок місяця може визначити будь-яка людина з хорошим зором. Якби знання про настання Рамадану базувалося на астрологічних розрахунках, то такий варіант виявився б незручним для багатьох мусульман. Треба брати до уваги, що люди живуть в різних куточках землі і в різні часи, і не всі спільноти людей мають ґрунтовні знання в області астрології.
 5. Обов’язково починати піст людям тієї країни, в якій спостерігається поява нового місця. Щодо мешканців інших країн, в яких місяць не було видно, то вони не постують, тому що початок Рамадану пов’язаний із спостереженням за місяцем. І той факт, що новий місяць був помічений в іншій країні не є дійсним для інших країн та міст, оскільки поява нового місяця може відрізнятися в різних частинах світу.
 6. Свідчення про настання місяця Рамадан може прийматися навіть від однієї людини, якщо немає сумнівів в її надійності, як на це вказує хадіс ібн Умара. Щодо закінчення цього благословенного місяця, то необхідно свідчення двох надійних людей, як на це вказують інші хадіси [7].
 7. Оповіщення людей про початок посту та свято Аль-Фітр [8] повинно йти лише від правителя мусульман, або певних органів, заснованих цим правителем для виконання даної функції [9].
 8. Тому, хто побачив новий місяць, слід повідомити правителю або його заступнику з даного питання.
 9. Треба брати до уваги оголошення про настання та закінчення Рамадану, які робляться сучасними засобами інформації, за умови, що ці оголошення йдуть від правителя або відповідальних органів [10].
 10. Виходити на вулицю та шукати новий місяць є бажаним для всіх мусульман. Це робиться в останній день Шаабана та Рамадану для того, щоб дізнатися початок та кінець священного місяця.
 11. Якщо новий місяць побачить жінка? В цьому питанні є деякі розбіжності серед вчених. Шейх ібн Баз, хай обдарує його Аллаг свою милістю, вважав найбільш правильним, що свідчення жінки в цьому питанні не приймається, тому що участь в його вирішенні обмежується чоловіками, оскільки у них більше досвіду та знань в даній галузі [11].

«Обрані хадіси про Рамадан»

Ібрагім Мухаммад Аль-Хукайль.

Переклав Абу Ясін Руслан Маліков

Для сайту «Чому Іслам».

Український переклад підготовлений редакцією сайту www.lifeislam.org

 

[1] Аль-Бухарі(1087, 1081), Муслім (1080)

[2] Дивись коментар Ан-Нававі до «Сахіху Мусліма»(7\186)

[3] Муслім(1080-1081)

[4] Аль-Бухарі (1810), Муслім (1081), перша та друга версія належить Мусліму, а третя Аль-Бухарі

[5] Хадіс навів Абу Дауд(2343), Ад-Дарімі (1691), Ад-Даракутні (2\156), Аль-Байхаки (4\212), Ат-Табарані в книзі «Аль-Аусат»(3877), його вважали достовірним ібн Хіббан (3447), Аль-Хакім, який сказав, що цей хадіс відповідає умовам Мусліма (1\585), а також Ан-Нававі назвав його достовірним в книзі «Аль-маджму» (6\276)

[6] Дивись коментарі ібн Муляккин(5\181-182)

[7] Ат-Тірмізі в своїй книзі «Джамі»(3\74) сказав: «Між вченими не було жодних розбіжностей в тому, що для завершення посту необхідно свідчення двох чоловіків». Ан-Нававі в своєму коментарі до «Сахіху Мусліма» (7\190) сказав: «Мається на увазі, щоб місяць бачили кілька мусульман, немає необхідності, щоб його бачили всі люди. Більше того, свідчення двох надійних людей достатньо. Щодо початку посту, то найбільш правильною є думка про достатність одного надійного чоловіка. Однак, для завершення Рамадану і настання Шавваля не можна приймати свідчення лише однієї людини. Це думка всіх вчених, окрім Абу Саура, він дозволяв свідчення однієї людини про завершення посту». Дивись «Маджму-уль-фатава» Ібн Баз(15\62).

[8] Свято Аль-Фітр – одне з двох свят, встановлених Всевишнім для мусульман з нагоди закінчення рамаданського посту, святкується першого Шавваля.

[9] «Аль-Булюг» з коментарями Абу Кутайби Аль-Фараябі(1\412), дивись «Аль-Фатава Ас-Саадія».

[10] Дивись «Маджму-уль-фатава» Ібн Баз(15\86-87).

[11] Хадіс, наведений Ібн Умаром, хай буде задоволений ним Аллаг, каже про те, що дозволено приймати свідчення однієї людини, якщо вона стверджує, що бачила на небі новий місяць. Спираючись на цей хадіс, деякі вчені вважали допустимим свідчення жінки, як про це згадав Аль-Хаттабі в книзі «Маалім-ус-Сунан» в коментарі до «Сунану Абу Дауда»(2\753), шейх ібн Баз, хай дарує йому Аллаг Свою милість, вважав правильнішим, що свідчення жінки в цьому питанні не приймається. Дивись «Маджму-уль-фатава» Ібн Баз(15\62).

Leave a Reply