Close

Не зарегистрированы? Начало работы.

lock and key

Войти

Account Login

Забыли пароль?

Зміцнення таухіду в серцях дітей

Хвала Аллагу, Господу світів. Мир та благословення найкращому з пророків та посланців – нашому пророку Мухаммаду, його родині та всім сподвижникам…

Оскільки саме таухід є найвеличнішим приписом та найголовнішою основою, заради його встановлення Всевишній направив пророків та послав Писання, а від виконання таухіду залежить успіх як в ближньому світі, так і в загробному житті, зокрема – в Судний День… Оскільки значення таухіду настільки велике, божі посланці приділяли йому максимальну увагу та звеличували його ступінь протягом всього життя. Саме тому пророки пояснювали велич Аллага (святий Він та великий), вказували на важливість імен та атрибутів Всевишнього, присвячували свої обряди поклоніння лише одному Аллагу як прилюдно, так і наодинці. Також вони постійно застерігали від ширку, утримували людей від нього та повідомляли про покарання для тих, хто звертає свої мольби до когось, окрім Аллага та на рівні з Ним, принижуючи тим самим значення Аллага.

В цій праці ми не будемо занурюватися в усі деталі цієї науки. Ми лише хотіли б пояснити важливість зміцнення таухіду та важливість звеличення Аллага в серцях дітей та підлітків. На жаль, багато людей не приділяють необхідної уваги цьому питанню. Здебільшого, навіть ті, хто покликаний займатися вихованням підростаючого покоління, або повністю ігнорують тему єдинобожжя у своїх заняттях з дітьми, або згадують її дуже стисло, віддаючи свій час таким темам як адаби, правила поведінки, як поводитися на вулицях, в мечетях, вдома, багато розповідають про ставлення до різних людей – батьків, родичів, оточуючих… Безперечно, все це також важливо і містить благо, але коли за такого підходу занижується важливість звеличення Аллага в серцях дітей та молоді, все отримане ними на уроках може піти коту під хвіст, а часом взагалі не залишає й сліду в їхньому вихованні, бо світоглядні принципи виявляться дуже слабкими в їхніх серцях. Ті самі принципи, які виховують в людині любов до Аллага, а також страх перед Його невдоволенням та покаранням.

Пророк Мухаммад (мир йому та благословення Аллага), будучи вчителем та прикладом для всіх людей, приділяв величезну увагу підростаючому поколінню, а зміцненню таухіду в серцях дітей приділялося багато часу в його виховній діяльності.

Приклади зміцнення таухіду в серцях дітей

В якості прикладу ми можемо згадати завіт, який Пророк (мир йому та благословення Аллага) дав юному Ібн Аббасу, вік якого на той момент був не більше десяти років. Зверніть увагу, що завіт Пророка (мир йому та благословення Аллага) був присвячений поясненню важливих основ таухіду та ставлення до Всевишнього.

Зі слів Абдуллага ібн Аббаса, хай буде задоволений Аллаг ними обома, передається, що він розповів наступне: «Якось я знаходився позаду посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага) і ось він сказав мені: «О хлопчику! Я навчу тебе кільком словам: бережи Аллага, і Він буде берегти тебе! Бережи Аллага, і ти побачиш Його перед собою. Якщо (захочеш) попросити (про щось), то проси Аллага, якщо (захочеш) звернутися по допомогу, то звертайся по неї до Аллага. Знай, що якщо (всі інші) зберуться разом, щоб зробити для тебе щось корисне, вони принесуть тобі користь лише в тому, що було призначено тобі Аллагом, і якщо зберуться вони разом, щоб нашкодити тобі, то нашкодять лише в тому, що було призначено тобі Аллагом, бо пера вже підняті, а сторінки висохли» (ат-Тірмізі).

В іншому ріваяті наводяться такі слова:

«Бережи Аллага, і ти побачиш Його перед собою, прагни до пізнання Аллага в благополуччі, і Він пізнає тебе у біді, знай, те, що оминуло тебе, не мало з тобою статися, а те, що тебе спіткало, не мало оминути тебе, і знай, що терпіння (приводить) до перемоги, радість (приходить на зміну) скорботі, а полегшення (приходить на зміну) скруті».

Це дуже важливий хадіс для пояснення таухіду дітям. Уважно прочитавши слова цього хадіса, ви побачите, як багато блага він містить у собі – і в самому тексті, і у значеннях, які з нього випливають, і в уроках, які він містить. Так в хадісі ми знаходимо завіт оберігати все, що Аллаг приписав, виконуючи настанови Всевишнього, а також уникати всього, що Аллаг заборонив. Хадіс пояснює, що та людина, яка збереже ці вимоги, виконавши їх, таку людину буде берегти і Всевишній. Оберігання Аллагом людини – це настанова та скеровування до того, в чому міститься благо в мирському та загробному житті, а також в Судний день.

Потім Пророк (мир йому та благословення Аллага) вказав дитині звертатися лише до Аллага зі своїми мольбами та проханнями, а також шукати лише у Всевишнього допомоги при виконанні своїх справ та при вирішенні якихось проблем. Також в своїх словах Пророк (мир йому та благословення Аллага) пояснив та заклав в серце дитини міцну основу про те, що доля всіх творінь залежить лише від Аллага, і ніщо не заподіє тобі шкоди, не принесе користі, якщо це не призначено тобі, без передвизначення Аллага! Навіть якщо всі творіння Господа об’єднаються та побажають щось для тебе (або проти тебе), то нічого тобі не загрожує, окрім того, що призначив тобі Всевишній.

Крім того, завіт Пророка (мир йому та благословення Аллага) містив ще важливу думку про те, що ту людину, яка постійно знаходиться в покорі Аллагу у час благополуччя та легкості, Аллаг нізащо не полишить без Своєї підтримки у час біди та скрути, і той, хто проявляє терпіння, обов’язково отримає допомогу від Аллага, адже на зміну нещастям такій людині, неодмінно, прийде і радість, а на зміну труднощам – легкість. Все це відбувається з дозволу Всевишнього Аллага.

Другий приклад про важливість таухіду для дітей

Наступний хадіс наводить імам ат-Тірмізі зі слів Абу Рафі’: «Я бачив, що посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) промовив азан у вухо аль-Хасана, сина Алі, коли той народився у Фатими». (ат-Тірмізі, 1514, з оцінкою «хасан сахіх»).

В своїх коментарях імам Ібн аль-Кайїм згадує: «Причина промовляння азану полягає в тому, щоб першими словами, які почув новонароджений, були слова звеличення Аллага, слова свідоцтва, за допомогою якого людина входить в Іслам. Це наче навіяння новонародженому головного слова в Ісламі в той момент, коли він приходить у цей світ, подібно до того, як навіюються ті ж слова людині, яка полишає це життя» (Тухфат аль-маудуд фі ахкам аль-маулюд, 22).

Наступний приклад про звеличення таухіду в серцях дітей.

Це хадіс про те, як Пророк (мир йому та благословення Аллага) навчив свого онука аль-Хасана ібн Алі звершувати мольбу під час вітр-намазу. Він наказав йому говорити наступні слова:

«Аллагумма-гдіні фі-ман хадайта, ва ‘афіні фіман ‘афайта, ва тавалляні фіман тавалляйта, ва барік лі фіма а’тайта, ва кині шарра ма кадайта, фа-інна-кя такди ва ля юкда ‘аляй-кя, інна-гу, ля йазиллю ман валяйта ва ля я’іззу ман ‘адайта! Табаракта Раббана, ва та’аляйта»

Переклад: «О Аллаг, виведи мене на правильний шлях серед тих, кому Ти вказав його, та позбав мене (від всього дурного) серед тих, кого Ти позбавив, та опікуй мене серед тих, кого Ти опікуєш та благослови мене в тому, що Ти дарував, та захисти мене від того, що Ти призначив, бо Ти вирішуєш, а про Тебе рішень не приймають, і, воістину, не буде принижений той, кого Ти підтримав, не пізнає слави той, з ким Ти почав ворогувати! Господь наш, Ти – Благословенний та Всевишній» (наводить Абу Дауд, 1425; Ат-Тірмізі, 464, з оцінкою «хасан»).

Згадаємо, що аль-Хасан народився в третьому році за гіджрою, відповідно, навіть на момент смерті Пророка (мир йому та благословення Аллага) йому було всього лише СІМ років! Не дивлячись на такий юний вік, Пророк (мир йому та благословення Аллага) навчив його цієї мольби, а її зміст – це прославляння та звеличування Аллага, згадування, що лише Він один заслуговує нашого поклоніння, і лише до Нього ми звертаємось, адже ніхто не принесе ніякої користі, окрім Всевишнього, і не відведе від нас зла, окрім Нього. Слова цієї мольби нагадують, що призначене Аллагом обов’язково здійсниться, що доб’ється слави лише той, хто на боці Аллага, а приниження спіткає того, хто ворогує з Всевишнім. Крім того, мольба вчить, що людина потребує Аллага…

Наступний приклад про звеличення таухіду в серцях дітей

Імам аль-Бухарі наводить у своїй збірці хадіс зі слів Ібн Аббаса про те, що Пророк (мир йому та благословення Аллага) навчав своїх онуків аль-Хасана та аль-Хусайна мольбі-істіаза. Він казав їм: «Воістину, ваш прабатько навчав мольбі-істіаза своїх синів Ісмаїля та Ісхака та наказував їм промовляти наступні слова:

«А’узу бі-кяліматі Ллягі-ттамматі мін куллі шайтанін, ва хамматін, ва мін куплі ‘айнін лямматін!»

Переклад: Вдаюся до досконалих слів Аллага, щоб захистити вас від будь-якого шайтана, та комахи, і від усілякого дурного ока!» (аль-Бухарі, 3191).

Цей хадіс дає багато користі мусульманину: він вчить історіям пророків (мир їм), виховує в серцях любов до пророків, а також пояснює, що за захистом необхідно звертатися саме до Аллага, бо Він є хранителем (одне з Його імен – аль-Хафіз, хранитель), який захищатиме від усілякого зла. З цього ж хадіса ми дізнаємося про зло, яке йде від Шайтана, а також шкоду від комах та дурного ока.

Наступним прикладом про звеличення таухіду в серцях дітей слугує те, як Пророк (мир йому та благословення Аллага) реагував та виправляв дітей, якщо вони помилялися в чомусь, особливо у питаннях таухіду.

Так наводиться зі слів Рубайї бінт Муаввіз, що Пророк (мир йому та благословення Аллага) зайшов до неї в дім в день її весілля, сів не підстилку, і в цей час кілька дівчат почали бити в дуфф (бубен), декламуючи вірші про моїх пращурів, які загинули в битві при Бадрі. Одна з них сказала таку фразу: «… і є серед нас посланець, він знає, що буде завтра». Тоді Пророк (мир йому та благословення Аллага) одразу відповів їй: «Облиш це! Кажи лише так, як казала спочатку» (наводить аль-Бухарі, 4852).

Так Пророк (мир йому та благословення Аллага) приділяв увагу вихованню в дітях основ таухіду, щоб все їхнє життя будувалося на цій міцні основі. Що ж тоді сказати про тих, хто ігнорує навчання таухіду, або принижує його значення, або замість таухіду викладає щось менш важливе…

Тим, хто взяв на себе відповідальність виховувати підростаюче покоління мусульман, слід постійно зміцнювати в серцях дітей велич Аллага, казати їм про широту Його милості до людей, які підкорилися Йому, і тяжке покарання для тих, хто не послухався. Також нехай вихователі звеличують для дітей значення ступеня «іхсан» (досконалість в релігії), і підкреслюють, що Аллаг бачить їх, знаючи все потаємне та явне, і ніщо від Нього не сховається.

Коли в душі дитини місце Аллага велике, то йому не важко бути праведним та любити робити богоугодні справи, а також легко полишати заборонене. Стаючи більш дорослим, йому дедалі легше буде триматися праведності. Отже, чим сильніший буде таухід в серцях, тим більше він відіб’ється на справах та вчинках людини, і дитина стане радістю для своїх батьків, показуючи себе з гарного боку.

У зв’язку з тим, що багато батьків, а також і викладачі релігії припускаються серйозних недоглядів у роз’ясненні таухіду дітям, буде доречним вказати на деякі техніки, призначені для зміцнення таухіду в серцях дітей. Ми покажемо, як вони пов’язані з поклонінням одному Аллагу, бо саме в цьому поклонінні й полягає мета заклику до єдинобожжя.

Серед методів виховання таухіду в серцях дітей (на додачу до тієї фітри, яка вже закладена в них Аллагом) – зміцнення переконання про нагороду та покарання Аллага. Необхідно постійно нагадувати, що Аллаг бачить та чує їх, ніщо з таємниць не приховається від Аллага, і якщо людина робить добро, то буде нагороджена, а якщо зло, то покарана. При цьому рекомендується наводити в якості приклада докази з Корану, що підтверджують сказане. Чим більше будете повторювати їм ці аяти в легкій формі в поєднанні з добротою, милістю та напученням, тим сильнішим виявиться їхній вплив. Закріпивши ці аяти, навіть в момент, коли вони подумають про скоєння чогось поганого, вони згадають ці слова Всевишнього, і, можливо, їх це утримає від задуманого. Серед таких аятів, наприклад:

«Воістину, Він – Всечуючий, Всевидячий!»(17:1).

«Він знає таємне й найбільш приховане!» (20:7).

«Чи віддячують за добро, крім як добром?» (55:60).

«Знайте, що Аллаг суворий у покаранні, і що Аллаг — Прощаючий, Милосердний!» (5:98).

Тут хотілося б звернути особливу увагу на поширену помилку багатьох батьків та вихователів – це те, що вони залякують дітей чимось вигаданим, коли дитина поводиться погано. Наприклад, кажуть дітям, що через їхній поганий вчинок до них прийде якесь чудовисько, або у них випаде волосся, або вони перетворяться на тварин… Таких прикладів багато, і вони НЕ є правильним методом виховання: дитина не закріплює в серці нічого доброго, навпаки, одного разу переконавшись у неправдивості цих погроз, вона може ще більше зануритися у скоєння поганого. В такий ситуації, якби батьки або вихователі зміцнювали зв’язок дитина з її Господом, нагадували б їй про винагороду або покарання Аллага, це було б набагато корисніше і для них, і для дитини.

Серед методів виховання таухіду – звеличення ролі Аллага в серцях дітей.

Треба нагадувати, що лише Аллаг заслуговує поклоніння, і ніхто інший, окрім Нього, немає жодного права на поклоніння. Водночас треба пояснювати і протилежний бік: про неправильність та оману, якщо поклоніння присвячується не Аллагу. Наприклад, коли люди просять когось, окрім Аллага, або помиляються, як чаклуни та віщуни, бо вони – брехуни, шарлатани, заблудні і які вводять в оману інших.

Ніколи не слід нехтувати або применшувати важливість пояснення дітям сутності чаклунів та їхньої «чаклунської» діяльності. Особливо це стосується нашого часу, коли ці заблудлі всіма способами поширюють свої хибні погляди, зокрема, відкрили власні канали на телебаченні, приймають дзвінки, відповідають на запитання глядачів…

Разом з тим обов’язково треба наводити докази з Корану, до того ж – їх треба повторювати постійно, адже повторення почутого для дитини дозволяє йому засвоїтися та закріпитися, дозволить їй бути впевненою в своїй правоті, побачивши чаклуна та чаклунство. Серед таких аятів:

«Не переможе чаклун, де б він не був!» (20:69).

«Не матимуть успіху чаклуни!» (10:77).

«Муса сказав: «Принесене вами — чари. Воістину, Аллаг зробить їх марними! Воістину, Аллаг не покращує справу тих, які поширюють безчестя!» (10:81).

Також слід навчити хадісу: «Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Якщо хтось піде до чаклуна чи віщуна, то його намаз не прийматиметься протягом сорока днів».

І ще хадіс: «Якщо хтось прийде до чаклуна та ПОВІРИТЬ в те, що він каже, той проявить невіру в те, що послано Мухаммаду (мир йому та благословення Аллага)».

Важливо пояснити, що всі ці слова Пророка (мир йому та благословення Аллага) сказані про людину, яка йде до чаклуна, а тепер замисліться, що буде з самим чаклуном!

Серед методів виховання таухіду – постійне нагадування та роз’яснення того, що всі творіння потребують Аллага та Його милості, всі вони – Його раби, які постійно від Нього залежать. Натомість сам Аллаг – Самодостатній, Хвалимий. В якості прикладу потреби людей в Аллагові можна навести дітям те, що люди збираються для намазу в мечетях, щоб звернутися до Аллага і піднести до Нього свої прохання. Також можна показати це на прикладі хаджу, як багато людей приїздить в священні місця, щоб звернутися до Всевишнього зі своїми мольбами. А Всевишній Аллаг чує всіх людей одночасно, бачить їхні молитви та знає про їхні потреби. Цими та подібними прикладами треба вказувати на те, що творіння потребують Аллага.

Серед методів виховання таухіду також – пояснення зв’язку між природними явищами, які очевидні кожній дитині, та Аллагом. Наприклад, сонячні та місячні затемнення, виникнення ураганів, поява роси на ґрунті та випадання дощів – все це хороші приклади. Дітям треба пояснювати, що Всевишній здатен створити все, що забажає. Він робить те, що бажає, а творіння не в змозі зупинити волю Всевишнього або змінити те, що Він забажав.

Серед способів зміцнення таухіду в серцях дітей – прищеплювати дітям любов до Аллага. Наводиться, що Абу Дарда, хай буде задоволений ним Аллаг, сказав: «Прищеплюйте людям любов до Аллага!»

Під час виховання дітей на це треба звертати увагу подвійно, адже дитина вбирає саме ті якості, які вкладає в неї вихователь.

Прищеплювати дітям любов до Аллага нескладно. Для цього треба нагадувати, що саме Аллаг насправді дарував їм ті чи інші блага. Так, коли дитина одягає новий одяг та радіє йому, нехай батьки нагадають їй подякувати Аллагу за цей дарунок та навчать її, як говорити слова подяки Всевишньому. Також коли дитина сідає пити чи їсти, нехай її навчать казати слова «Бісмілляг» на початку та «Альхамдулілляг» в кінці, зауваживши, що якби не милість Аллага, не було б ні їжі, ні питва. Таким самим чином треба діяти і в інших ситуаціях як при появі нової милості від Всевишнього, так і при повторенні попередніх. У дітей фітра ще чиста та не викривлена, вбирає все, особливо те, що повторюється регулярно.

Серед способів зміцнення таухіду та прищеплення любові до Аллага – приділення особливої уваги Корану. Важливо читати та вчити на пам’ять окремі сури з Корану, пояснюючи їхній зміст найлегшим чином. Також треба навчати дітей хадісам – словам Пророка Мухаммада (мир йому та благословення Аллага), розкриваючи їхній зміст. Водночас треба прагнути навчати дітей зікрам – словам згадування Аллага, які промовляються вранці, ввечері та перед сном, ці зікри треба завчити напам’ять та спонукати дітей самостійно промовляти їх в потрібний час. Слова згадування Аллага виховують людину, зміцнюють її, а згадування Аллага стають постійною справою для неї.

У зв’язку з цим хотілося б звернути увагу на поширене явище. Деякі батьки та вихователі прагнуть зайняти своїх дітей різними накидами, часом у великій кількості. Зрештою дитина пам’ятає напам’ять десятки пісень, касет, імен виконавців, слідкує за появою нової продукції. В такому вигляді це шкодить дитині і жодним чином не приносить їй користь. Обов’язково треба контролювати, що слухають діти.

Нехай же батьки допомагають дітям закріпити знання сур Корану, а також молитов, відомих з Сунни, особливо важливими з них є ті, які треба проговорювати вранці та ввечері, перед сном та при виході з дому, під час прийому їжі та при відвідуванні туалетів, а також в інших випадках.

Щодо нашидів, то неможна дозволяти дитині прив’язуватися до них. Часом, дехто навіть жаліється на те, що у них через це погіршилася пам’ять, а що ще гірше – зникає бажання слухати Коран.

Про це згадував шейх-уль-Іслам Ібн Таймія: «… Тому можна помітити, що коли людина часто слухає касиди (поеми), прагнучи виправити своє серце, її бажання слухати Коран лише зменшується, а інколи взагалі стає неприємним» (Іктіда сират аль-мустаким, 217).

І якщо таким є становище того, хто слухав лише касиди, то що можна сказати про того, хто прослуховував їх заради розваги, коли вони поміщені у форму пісні та мають багато голосів, які підспівують? А саме таким стає становище багатьох дітей.

Отже, батькам та вихователям слід контролювати, що слухають діти та що вони читають. А щодо нашидів, то слід забороняти слухати ті, які містять мелодії та наспіви, на кшталт того, як наспівують суфії свої вірші та касиди.

Прошу Аллага зробити нас такими, що згадують Його постійно, дарувати нам блага більше, ніж ми того заслуговуємо.

«О Аллаг, даруй нам в наших дружинах та дітях втіху для очей…»

О Аллаг, дозволь нам бути благочестивими до батьків і дозволь нашим дітям бути благочестивими до нас.

О Аллаг, зроби віру бажаною як для нас, так і для наших дітей, прикрась її в серцях наших та зроби ненависним для всіх нас невіру, пороки та гріхи. О Аллаг, настав всіх нас на прямий шлях.

Підготовлено редакцією

сайту «Чому Іслам?»

www.whyislam.to

Українську версію підготовлено редакцією сайту www.lifeislam.org

Leave a Reply