Close

Не зарегистрированы? Начало работы.

lock and key

Войти

Account Login

Забыли пароль?

Деякі знамення пророка Мухаммада

Ім’ям Аллага, Милостивого та Милосердного!

Стислий виклад проповіді:

  1. Кожному пророку були даровані дива, які підтверджували його пророцтво.
  2. Священний Коран є нескінченним дивом нашого пророка (мир йому та благословення Аллага).
  3. Висновок правителя гассанидів про те, що Мухаммад (мир йому та благословення Аллага) правдивий, і що він справді пророк, завдяки його високій моральності.
  4. Згадування деяких чудес пророка Мухаммада (мир йому та благословення Аллага).
  5. Повідомлення посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага) про деякі потаємні речі було його знаменням.

Всевишній Аллаг відправляв посланців, які несли благу новину та застерігали  (від покарання Аллага), щоб після пришестя посланців у людей на залишилось жодного доводу проти Аллага. Тому Аллаг підкріпив своїх пророків ясними знаменнями, які вказували на правдивість та істинність їхньої посланницької місії. Всевишній Аллаг сказав: «Відсилали Ми посланців наших зі знаменнями ясними, і відсилали Ми з ними Писання та мірило для того, щоб трималися люди справедливості…» (Коран, сура 57 «аль-Хадід», аят 25).

Також пророк Мухаммад (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Кожному пророку були дані такі знамення, завдяки яким люди починали вірити в нього» (аль-Бухарі, 4981).

Таким чином, Всевишній Аллаг підкріпив своїх посланців ясними знаменнями для того, щоб був довід проти кожного невіруючого упертюха, а також для того, щоб добровільно та свідомо увірував той, хто шукає істину, груди якого наче відкриваються для прийняття віри і цим заспокоюється його серце.

У нашого пророка Мухаммада (мир йому та благословення Аллага) були найвеличніші знамення, які проявлялися як в релігійній сфері, так і в побутовому житті. Щодо релігійних знамень, то найвеличнішим з них є Священний Коран. Всевишній Аллаг говорить тим, які вимагають від пророка (мир йому та благословення Аллага) знамень: «Невже їм не достатньо того, що Ми зіслали тобі Писання, яке ти їм читаєш? Воістину, в цьому – милість і нагадування для віруючих людей!» (Коран сура 29 «аль-Анкабут», аят 51).

Про це ж каже пророк (мир йому та благословення Аллага): «Воістину, те, що було дано мені, є Одкровенням, яке відкрив мені Аллаг. І я сподіваюсь, що в День Воскресіння у мене виявиться більше послідовників, ніж у будь-кого з них (інших пророків)» (аль Бухарі, 4981).

Так! Воістину, цей Священний Коран є найвеличнішим знаменням пророка (мир йому та благословення Аллага), тому що він підтверджує попередні писання Аллага, підноситься над ними та відміняє їх. Всевишній Аллаг сказав: «Зіслали Ми тобі Писання в істині, яке підтверджує те, що було до цього в писаннях, і як охоронця для них. Тож суди між ними згідного того, що зіслав Аллаг, і не корися бажанням їхнім, щоб не ухилитися від тієї істини, яка явилася тобі» (Коран сура 5 «аль-Маїда», аят 48).

Цей Коран є найвеличнішим знаменням пророка (мир йому та благословення Аллага), тому що він охарактеризований тим, що його місія всеохоплююча, універсальна, придатна для всіх та виправляє кожного. Тобто ця книга загальна, універсальна, актуальна в будь-який час і в будь-якому місці, яка виправляє справи людей в цьому та загробному світах. Коран є основою законодавства (шаріату) та свідоцтвом, що підтверджує істинність цієї релігії.

Цей Коран є найвеличнішим знаменням пророка (мир йому та благословення Аллага), адже він містить правдиві та мудрі повідомлення, прекрасні історії, повні повчання та виховання, містить справедливі та ідеальні закони, засоби виправлення суспільства та особистості.

Цей Коран є найвеличнішим знаменням в своїх виразах та значеннях, в своєму впливові на душі окремих людей і все суспільство загалом,  бо він – знамення всієї мусульманської общини. Кожен мусульманин читає його сьогодні так само, як читали його перші представники цієї общини, може знайти відповіді на питання, які його цікавлять, в цьому джерелі мудрих законів, подібно до того, як це могло зробити перше покоління. Всевишній Аллаг сказав: «Воістину, Ми зіслали Нагадування і, воістину, Ми бережемо його!» (Коран, сура 15 «аль-Хіджр», аят 9)

Серед знамень пророка (мир йому та благословення Аллага) є досконалий шаріат, який охоплює ідеологію, поклоніння, моральність, етикет, взаємовідносини, поведінку людини зі своїм Господом, ставлення до творінь. І якщо весь світ збереться для того, щоб створити подібне зведення законів, не зможе зробити цього, оскільки шаріат – це закони Аллага, Знаючого, що підходить Його творінням, Мудрого в установлені для них Своїх законів,Милосердного в тому, що Він покладає на них. Воістину, ісламський шаріат Мухаммада (мир йому та благословення Аллага) включає в себе найпридатніші та найкорисніші положення для творінь, і є кращим за все те, що було вигадано в інших системах і вважалося придатним (для життя) або таким, що покращує його. І якщо людство не може створити подібне зведення законів, яке є придатним та таким, що виправляє, то їхня нездатність є знаменням та ясним доводом того, що шаріат Мухаммада (мир йому та благословення Аллага) – це шаріат Всевишнього Аллага.

Щодо знамень, які підтверджують істинність пророцтва, які проявляються в побутовому житті, то їх дуже багато, неможливо охопити їх усіх. Його вроджені якості, такі як: висока моральність, благородні вчинки та благі справи пророка (мир йому та благословення Аллага), є прикладами таких знамень.

Правитель гассанидів,, якого пророк (мир йому та благословення Аллага) закликав до Ісламу, сказав: «Клянуся Аллагом! Яку б благу справу не наказував зробити посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага), який не вмів ні писати, ні читати, то він перший виконував це веління, і який би поганий вчинок не забороняв, то він перший полишав його. І те, що він не стає зверхнім, коли перемагає, і не стає роздратованим, коли його перемагають. Він дотримується договору, і виконує обіцяне. Всі ці факти вказали мені на те, що він справді пророк. І я свідчу, що він посланець Аллага».

Шейх-аль-Іслам Ібн Таймійя (хай обдарує його Аллаг своєю милістю) в своїй книзі «Правильна відповідь тим, хто викривив релігію Христа»[1] сказав: «Воістину, життєпис пророка (мир йому та благословення Аллага), його моральність, слова, поведінка та закони — є його знаменнями. Він був з найшляхетнішого роду на Землі, він є прямим нащадком Ібрагіма. Він отримав найдосконаліше виховання та розвиток. Пророк (мир йому та благословення Аллага) відомий правдивістю, благочестям, справедливістю, високою моральністю, полишенням розпусти та несправедливості. Від нього не йдуть погані вчинки. Він ніколи не брехав, не проявляв несправедливості, не робив розпусти, проте, був найчеснішою та найсправедливішою людиною, виконував домовленості незалежно від обставин, все одно була це військова чи мирна домовленість, під час безпеки чи страху, в стані багатства чи бідності, в стані переможця чи переможеного».

Серед знамень пророка (мир йому та благословення Аллага), пов’язаних з побутовим життям – це чудесні явища, які можна було спостерігати на небі і на землі. Щодо того, що люди могли спостерігати на небі, то це багато падаючих зірок, які спалюють дияволів, що підслуховують небесні новини. Така чисельність метеоритів була захистом для одкровення Аллага, що посилалося Мухаммаду (мир йому та благословення Аллага). Всевишній Аллаг передав слова джинів, які казали: «Раніше ми сиділи в засідках, щоб підслуховувати. Але хто підслухає тепер, той знайде, що на нього чекає палаюче світило!» (Коран, сура 72 «аль-Джинн», аят 9).

Також курайшити вимагали від пророка (мир йому та благословення Аллага) показати їм якесь знамення, на що він показав їм Місяць, поділений на дві частини, так, що вони побачили печеру Хіра між двома його частинами, і кожна частина була навпроти гори.

Також пророк (мир йому та благословення Аллага) був перенесений вночі із Заповідної мечеті (в Мецці) у Віддалену мечеть (в Єрусалимі), де разом з ним були зібрані пророки, і він здійснив з ними молитву, будучи імамом (керівником). Потім він був піднесений на небеса, де на кожному небі він зустрічався з пророками та посланцями, вітав їх, і вони відповідали на його вітання, доки не досяг «Лотоса крайньої межі», місця, де почув скрип письменних тростей. В цьому місці Всевишній Аллаг звернувся до нього з промовою. Потім він кілька разів повертався до Всевишнього Аллага, після того, як розмовляв з пророком Мусою (Мойсеєм) (мир йому) з приводу приписаної молитви. Саме тоді він побачив рай, і увійшов туди, а потім побачив пекло. Все це пророк (мир йому та благословення Аллага) побачив протягом ночі, а точніше навіть протягом частини ночі. Це є найвеличнішим знаменням Аллага, яке вказує на правдивість нашого пророка Мухаммада (мир йому та благословення Аллага). Аллаг (Святий Він та Величний) сказав: «Він побачив найбільше знамення свого Господа» (Коран, сура 53 «ан-Наджм», аят 18).

Також, якось до пророка (мир йому та благословення Аллага) прийшла людина в той час, коли він проводив п’ятничну молитву і попросила помолитися Аллагу з проханням про дощ. Пророк (мир йому та благословення Аллага) так і зробив. Як раптом з’явилися хмари, подібні горам. І коли пророк (мир йому та благословення Аллага) спускався з мінбара (кафедри) після завершення проповіді, дощ вже йшов, так що крапало з його бороди. Дощ тривав цілий тиждень, і ця ж людина прийшла до пророка (мир йому та благословення Аллага) наступної п’ятниці і попросила прочитати молитву про припинення дощу. Пророк (мир йому та благословення Аллага) попросив Аллага про припинення дощу, вказавши на хмари, які одразу ж розійшлися. Після п’ятничної молитви люди вийшли, і на вулиці вже було сонячно.

Щодо його знамень на Землі, то люди спостерігали багато чудес пророка (мир йому та благословення Аллага). Так, наприклад, повідомляється від Джабіра ібн Абдулли (хай буде задоволений ним Аллаг), що він сказав: «(При Худайбії) людей спіткала спрага, і перед пророком (мир йому та благословення Аллага) була лише одна посудина зі шкіри. Люди повернули свої погляди до нього, ладні розплакатися. Пророк (мир йому та благословення Аллага) спитав їх: «Що з вами трапилося?» Вони сказали: «Немає у нас води ні для пиття, ні для омовіння, окрім того, що перед тобою». (Тоді) пророк (мир йому та благословення Аллага) поклав свою руку на цю посудину, і вода почала вибиватися з-під його пальців, як джерело, так, що ми попили води і зробили омовіння. (Тоді) Джабіра (хай буде задоволений ним Аллаг) спитали: «А скільки вас там було?» Він сказав: «Нас було тисяча п’ятсот людей, але навіть якби нас було сто тисяч, то (води все одно) вистачило б нам» (аль-Бухарі, 3576).

Якось Анас (хай буде задоволений ним Аллаг), один з тих сподвижників, якому довелося голодувати настільки, що , обв’язавши свій живіт від голоду, прийшов до посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага), (а потім) вирушив до Абу Тальхе – чоловіка своєї матері. Анас повідомив йому, що бачив у пророка (мир йому та благословення Аллага) (багато сподвижників, яких спіткав сильний голод). (Тоді) Абу Тальха звернувся до своєї дружини Умм Сулейм: «Чи є щось (у тебе)?» Вона відповіла: «Так. Шматок хліба та фініки, якщо прийде лише посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага), то ми зможемо його нагодувати досита, а якщо з ним прийде ще хтось, то цього буде мало для них».  Анас сказав: «Я прийшов до пророка (мир йому та благословення Аллага), він подивився на мене, і я сказав: «Прийми (запрошення) Абу Тальхи». Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав тим, хто був з ним: «Вставайте!» (Вони всі пішли) і Абу Тальха вже стояв біля дверей, кажучи пророку: «О Посланцю Аллага! Це всього лише трохи (невелика кількість їжі, яку я можу запропонувати)». Пророк (мир йому та благословення  Аллага) сказав: «Давай те, (що у тебе є), воістину, Аллаг зробить це благословенним». Потім він наказав принести жир, (і коли принесли його), він полив ним їжу, і помолився про зіслання благодаті, потім він сказав: «Заходьте в дім вдесятьох, їжте і кажіть: «З іменем Аллага». Так пророка (мир йому та благословення Аллага) заводив їх по десятеро людей, а їх було вісімдесят, доки всі не наїлися. Останнім поїв сам посланець Аллага та господарі. Вони також наїлися, а рештки їжі роздали сусідам в якості гостинців».

(Тривалий час) пророк (мир йому та благословення Аллага) проводив п’ятничну проповідь, притулившись до стовбура пальми в мечеті. Коли ж для нього була зроблена кафедра, і він піднявся на неї чергової п’ятниці (для проповіді), тоді ця пальма схилилася до нього через тугу, як схиляється верблюдиця на десятому місяці вагітності. Тоді пророк спустився з кафедри до неї, поклав свою руку на неї і почав гладити, доки та не заспокоїлася.

Також серед знамень пророка (мир йому та благословення Аллага) те, що він передрікав події майбутнього, які в подальшому відбувалися саме так, як він про це казав, наче він спостерігав це на власні очі.

Так, наприклад, його слова: «В останні часи з’являться люди молоді роками, але нетямущі, які будуть говорити слова найкращого з творінь  (пророка(мир йому та благословення Аллага)) , проте вони відійдуть від Ісламу, подібно стрілі, що випущена з луку. Віра цих людей не пройде нижче їхніх горлянок» (аль-Бухарі, 3611). (В цьому хадісі мова йде про течію харіджитів, яка повністю відповідає опису пророка (мир йому та благословення Аллага)).

Або, наприклад, його слова: «Не припинить існувати в моїй общині така група, яка спирається на веління Всевишнього Аллага, не нашкодить їм той, хто залишить їх без допомоги, і той, хто виступить проти них. Так буде доти, доки не прийде наказ Аллага (смерть), і вони будуть знаходитися в такому становищі» (аль-Бухарі, 7460).

Хвала Аллагу, справді так і є. Не припиняє існувати група з цієї общини, яка спирається на веління Всевишнього Аллага. Не нашкодить їм той, хто залишить їх без допомоги, і той, хто виступить проти них, не дивлячись на численні напади ворогів з числа іудеїв, християн та язичників на їхню релігію (Іслам), навіть за часів пророка (мир йому та благословення Аллага).

Так повідомляється від Анаса ібн Маліка (хай буде задоволений ним Аллаг), що він сказав: «Один християнин заявляв, що Мухаммад (мир йому та благословення Аллага) каже лише те, що він пише йому. І Аллаг умертвив цього чоловіка, і його поховали. Проте, наступного ранку (люди побачили), що земля викинула його (назовні). (Тоді) вони (його товариші) сказали: «Це зробив Мухаммад (мир йому та благословення Аллага) зі своїми соратниками за те, що він втік від них, і мусульмани за це відкопали нашого друга». (Християни) викопали могилу ще глибшу, і закопали цього чоловіка. Проте, вранці (знайшли), що земля (знову) викинула його (назовні). (Тоді)  вони сказали: «Це знову зробив Мухаммад (мир йому та благословення Аллага) зі своїми соратниками за те, що він втік від них, і мусульмани за це відкопали нашого друга». (Християни) викопали могилу ще глибшу, наскільки могли, і знову поховали цього чоловіка. Але наступного ранку (вони знову знайшли), що земля викинула його (назовні). І вони зрозуміли, що люди не можуть зробити таке. (Тоді) вони викинули тіло тієї людини, так і не поховавши її». Таким чином Всевишній Аллаг карає Своїх ворогів, і показує решті людей Свої знамення, щоб вони побачили істину.

О, мусульмани! Бійтеся Аллага, і вірте обіцянці Аллага, якщо ви правдиві. І не втрачайте надію на милість Аллага, бо зневіряються у милості Аллага лише невіруючі люди.

Хай благословить Аллаг мене та вас Величним Кораном! І хай дасть Аллаг користь мені там вам від його аятів, і мудрого нагадування! Я кажу ці мої слова, прошу прощення у Аллага для себе і для вас за кожен гріх. Просіть у Нього прощення, адже Він – Прощаючий, Милосердний!

П’ятнична проповідь

Шейх Мухаммад ібн Саліх аль-Усеймін.

Перекладено редакцією сайту «Чому Іслам».

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org

 

[1]  Це дуже цінна книга, раджу мусульманам прочитати її. Вона особливо корисна в наш час, коли поширюється християнство серед мусульман в державному секторі  та серед народу. Нехай віруючі знають, що насправді являє собою їхня релігія. Прим. автора.

Leave a Reply