Close

Не зарегистрированы? Начало работы.

lock and key

Войти

Account Login

Забыли пароль?

Значення слова «Віра»

Слово «Віра» — це переклад арабського слова «іман». В арабській мові воно означає «переконаність серцем».

Значення слова «Віра» (іман) в шаріатській термінології – переконаність в серці, визначена промовленим словом та підтверджена справами. Всевишній сказав:

«Бедуїни сказали: «Ми увірували!» Скажи: «Ви не увірували, тому говоріть: ми навернулись до ісламу. Але віра ще не ввійшла до ваших сердець. Якщо ви покоритесь Аллагу та Його Посланцю, то Він не применшить ваших вчинків. Воістину, Аллаг — Всепрощаючий, Милосердний!» (Аль-Худжурат:14).

Також посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Віра – це віра в Аллага, в Його ангелів, в Його книги, в Його посланців, в Судний День і віра в Передвизначення з його добром та злом»[1].

Вчений Ісламу Хасан аль-Басрі – хай обдарує його Аллаг своєю милістю – сказав: «Іман – це не порожні надії або показова набожність, іман – переконання, стверджене в серці та підтверджене справами»[2].

Якщо два слова «Іслам» та «Іман» згадуються разом, то під словом «Іслам» маються на увазі явні дії, а під словом «Іман» — то, чим сповнене серце. А коли ці два слова згадуються окремо, то під словом «Іслам», так само як і під словом «Іман», розуміється вся релігія. Ці два слова з розряду тих парних слів, які, коли згадуються разом — розходяться у значеннях, а коли згадуються окремо — сходяться у значеннях.

Основи Віри

Всевишній Аллаг згадав шість основ (стовпів) віри, в які ми зобов’язані вірити. Це також згадується і в достовірній Сунні (хадісах) Посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага). Всевишній сказав:

«Благочестя полягає не в тому, щоб ви повертали свої обличчя на схід чи на захід, а благочестивим є той, хто увірував в Аллага, в Останній День, в ангелів, у Писання та у пророків…» (Аль-Бакара:177).

Даний аят зібрав у собі п’ять з шести основ Віри, а саме:

  • Віра в Аллага.
  • Віра в Судний День
  • Віра в ангелів.
  • Віра в Писання.
  • Віра в Посланців.

Залишається шоста основа Віри – віра в Передвизначення. Вона згадується в наступному аяті.

«Воістину, Ми створили кожну річ згідно із передвизначенням» (Аль-Камар:49).

Щодо хадісів з достовірної Сунни, які вказують на основи Віри, то їх багато. Обмежимось згадуванням лише одного з них. Цей хадіс, який є основним в поясненні основ Віри, Ісламу та Іхсану, відомий як «Хадіс Джібріля». В одній з частин цього великого хадіса ангел Джібріль спитав Посланця Аллага – Мухаммада (хай благословить його Аллаг та вітає):

«… «Розкажи мені про Віру (іман)?», і він (хай благословить його Аллаг та вітає) відповів: «Віра (іман) – це коли ти віриш в Аллага, в Його Ангелів, в Його Писання, в Його Посланців, в Судний День, і віра в Передвизначення – благе та зле»…»[3].

Такі шість основ Віри, про які мова піде більш детально в наступних статтях, якщо забажає Аллаг.

Далі буде…

За книгою «Основне про стовпи Іману та Ісламу»

Д.Абдулли ібн Мухаммада Ат-Тайара

Переклад та підготовка матеріалу:

Редакція сайту «Чому Іслам?» www.whyislam.to

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org

 

[1] – Хадіс наводиться в збірці Мусліма під номером 8.

[2] – Передав Ібн Абі Шейба в книзі «Мусаннаф».

[3] – Хадіс наводиться в збірці Мусліма під номером 8.

Leave a Reply